INSPIRACJE

INSPIRACJE

28 października 2015
Acne Studios jacket/Miss Selfridge black jeans/Jigsaw mid-calf boots/ Vince Camuto crossbody purse/ Silver Spoon Attire black hat

 

Nigdy nie prze­ko­ny­wały mnie argu­menty, że aby wyglą­dać dobrze cza­sem trzeba pocier­pieć. Bo prze­cież można na wyso­kich szpil­kach biec przez całe mia­sto do pracy przy oka­zji poty­ka­jąc sie co dwa metry na naszych ide­al­nie rów­nych chod­ni­kach. Przy oka­zji nisz­cząc ulu­bione buty oraz w naj­gor­szym wypadku stra­cić zęby, albo mnó­stwo czasu, tak też można. Można też opa­no­wać tą tech­nikę do per­fek­cji i zostać mistrzem; przy­znaję podzi­wiam. Ja jed­nak pozo­stanę przy wygo­dzie i naj­czę­ściej muszą to być bar­dzo sta­bilne buty, w któ­rych poko­nam mia­sto wzdłuż i wszerz a trasa z domu na uczel­nie, z uczelni do pracy, z pracy na uczel­nie zosta­nie poko­nana w jak naj­krót­szym cza­sie. Przy­znaję cza­sem bie­gam a nie cho­dzę i wygodne buty to pod­stawa. Dzi­siaj poka­zuję Wam zestaw ide­alny na taki bieg, choć buty wyso­kie myślę, że bar­dzo sta­bilne i sty­lowe. I jak nosiłybyście?

Pozdrawiam ciepło, Dash

Pewnie Ci się spodoba:

1 komentarz

  • Odpowiedz Dash 29 października 2015 o 22:19

    Fajne zestawienie 🙂

  • Zostaw komentarz

    Polub mój fanpage!

    Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com